Головна » 11 Клас Біологія
11 клас - Тема 2: Закономірності спадковості. 11 клас - Тема 2: Закономірності спадковості.

Основні поняття генетики.
Методи генетичних досліджень.
Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене спадкування. Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.

Генетика. Методи генетичних досліджень

Генетика — наука про закономірності спадковості та мінливості організмів.

Це відносно молода галузь біології. ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 8194 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 9: Історичний розвиток і різноманітність органічного світу. 11 клас - Тема 9: Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.

 Система органічного світу як відображення його історичного розвитку. Гіпотези виникнення життя на Землі. Еволюція одноклiтинних та багатоклітинних організмів. Перiодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.

ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ.

За даними науки, життя виникло на Землі 2-3 млрд. рок ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 9727 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 8: Основи еволюційного вчення. 11 клас - Тема 8: Основи еволюційного вчення.

Становлення еволюційних поглядів. Теорії еволюції Ламарка і Дарвіна. Основні положення синтетичної теорії еволюції: популяція як елементарна одиниця еволюції; елементарні фактори еволюції. Природний добір. Вид, видоутворення. Мікроеволюція. Адаптації як результат еволюційного процесу.
Макроеволюційний процес.
Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволю ... Читать дальше »
Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 5947 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 1: Розмноження організмів. 11 клас - Тема 1: Розмноження організмів.

Нестатеве розмноження організмів.
Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. Розмноження — здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів: безстатеве та статеве.

Безстатеве розмноження — утворення нового ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 13223 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 3: Закономірності мінливості. Мутаційна мінливість. 11 клас - Тема 3: Закономірності мінливості. Мутаційна мінливість.

Комбінативна мінливість.
Мутаційна мінливість.
Види мутацій. Мутагени.
Модифікаційна мінливість.

Основи генетики: Закономірності мінливості

Мінливість, як і спадковість, важлива властивість організму. Здатність організму змінюватися під впливом навколишнього середовища адаптує його до середовища. Мінливість є рез ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 15807 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 4: Генотип як цілісна система. 11 клас - Тема 4: Генотип як цілісна система.

Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.
Генетика людини. Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
Диференціація клiтин.
Химерні та трансгенні організми.
Генетичні основи селекції організмів. Основні напрямки сучасної біотехнології.

Генотип как целостная система

Свойства генов. На основании знакомства с примерами насл ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 7490 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 5: Індивідуальний розвиток організмів. 11 клас - Тема 5: Індивідуальний розвиток організмів.

Запліднення. Перiоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.
Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.
Регенерація.
Життєвий цикл у рослин і тварин.
Ембріотехнології.
Клонування.

Запліднення — процес злиття чоловіч ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 8466 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 7: Біосфера.
11 клас - Тема 7: Біосфера.

Загальна характеристика біосфери. Біогеохімічні цикли.
Вплив діяльності людини на стан біосфери.
Екологічна криза сучасності. Ріст чисельності населення і проблеми, які з цим пов’язані:
нестача продовольства, енергії, прісної води, а також забруднення навколишнього середовища. Можливі шляхи подолання екологічної кризи. Раціональне природокористування, альтернативні д ... Читать дальше »
Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 4432 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 6: Популяція. Екосистема. 11 клас - Тема 6: Популяція. Екосистема.

Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяції. Фактори, які впливають на чисельність популяції, динаміка і коливання чисельності популяції.
Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів. Біологічні адаптивні ритми організмів.
Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.
Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем.
Колообі ... Читать дальше »
Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 9852 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)