Головна » Тести » Ваша робота

Как вы обычно (чаще всего) слушаете собеседника? Ответьте, пожалуйста, ДА или НЕТ.


Ефективність керівництва

Що таке керівництво
"Керівництво - це вплив на людей, мета якого в тому, щоб вони виконували роботу якісно, відповідно до стандарту і понад норму. І робили це охоче" .
Як елемент суспільної взаємодії керівництво є комплекс дій, що включає:
- процес впливу;
- діючи суб'єкти, керівників та їх підлеглих;
- діапазон можливих результатів: досягнення цілей поряд з відповідними зобов'язаннями співробітників, посилення згуртованості групи і закріплення змін в культурі організації.

Дайте відповідь "так" або "ні" на наступні питання.

Нам рідко вдається поглянути на себе "зі сторони", але ж у кожного існує улюблена манера спілкування - те, що зазвичай називають стилем. Ваш стиль спілкування допоможе визначити даний тест.

Cтилі спілкування

Індивідуальність людини у стосунках з іншими людьми визначає її стиль спілкування, під яким прийнято розуміти систему принципів, норм, методів, прийомів взаємодії й поведінки індивіда. Найбільш яскраво стиль спілкування проявляється в діловій та професійній сфері, у відносинах між діловими партнерами або між керівником і підлеглим. Саме тому проблема стилю найкраще досліджена у сфері лідерства - керівництва.Відомою є класифікація К. Левіна, який виділив три стилі лідерства (керівництва):
- авторитарний (жорсткі способи управління, визначення всієї стратегії діяльності групи, припинення ініціативи та обговорення прийнятих рішень, одноосібне прийняття рішення і т. п.);
- демократичний (колегіальність, заохочення ініціативи);
- ліберальний (відмова від управління, усунення від керівництва).