« 1 2 ... 79 80 81 82 »
9 клас - Тема 14: Мислення і свідомість. 9 клас - Тема 14: Мислення і свідомість.

Мислення і кора великих півкуль головного мозку.
Функціональна асиметрія мозку.
Мова.
Індивідуальні особливості поведінки людини.
Характер людини.
Свідомість.

Кора великих півкуль головного мозку

Кора великих півкуль головного мозку (cortex cerebri) — це поверхневий шар сірої речовини. ЇЇ утворюють тіла нервових клітин, проміжки між якими заповнені клітинами нейроглії та містя ... Читать дальше »

Категория: 9 Клас Біологія | Просмотров: 3386 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

10 клас - Тема 1: Неорганічні речовини. 10 клас - Тема 1: Неорганічні речовини.

Елементний склад живих організмів.
Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі.

1. Біохімія як наука. Біохімія - наука про хімічний склад живої матерії та про хімічні процеси, що відбуваються в організмах. Вивчення хімії живих організмів, тобто біохімії, тісно пов'язано з бурним розвитком біології. Будучи спочатку дисципліною допоміжною, біохімія виділилась з часом ... Читать дальше »
Категория: 10 Клас Біологія | Просмотров: 8735 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

10 клас - Тема 2: Органічні речовини. 10 клас - Тема 2: Органічні речовини.

Малі органічні молекули (ліпіди, моносахариди, амінокислоти, нуклеотиди); макромолекули (полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти), їх будова, властивості, функції.
Єдність хімічного складу організмів. 

1. Малі органічні молекули. Макромолекули. Біополімери.
Живі організми утворюють різні малі органічні молекули, які називаються мономерами. Мономери - ... Читать дальше »

Категория: 10 Клас Біологія | Просмотров: 11191 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

10 клас - Тема 3: Клітина. Будова клітини. 10 клас - Тема 3: Клітина. Будова клітини.

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.
Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.
Клітинні мембрани. Поверхневий апарат клітини - система отримання інформації з зовнішнього середовища, його функції.
Ядро - система збереження спадкової інформації. Будова ядра. Функції ядра.
Нуклеоїд прокаріотичних клітин.

Клітинна теорія. Будова ... Читать дальше »
Категория: 10 Клас Біологія | Просмотров: 16158 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

10 клас - Тема 4: Цитоплазма, її компоненти. 10 клас - Тема 4: Цитоплазма, її компоненти.

Цитозоль, рибосоми. Синтез білка. Цитоскелет. Клiтинний центр.
Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.
Двомембранні органели: мітохондрії і процес дихання, пластиди і процес фотосинтезу.

Цитоплазма и её органоиды

Цитоплазма представляет собой водянистое вещество – цитозоль (90 % воды), в котором располагаются различные орга ... Читать дальше »

Категория: 10 Клас Біологія | Просмотров: 5822 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

10 клас - Тема 5: Клітина як цілісна система. 10 клас - Тема 5: Клітина як цілісна система.

 Клітинний цикл. Мітоз. Мейоз. Каріотип.
Обмін речовин і енергії в клітині.
Сучасна клітинна теорія.
Цитотехнології.

Клітина

Клiтина — складна цiлiсна фiзiологiчна система, у якій вiдбуваються всi процеси життєдiяльностi: обмiн речовин i енергiї, подразливiсть, рiст, самовiдтворення.

Основнi її елементи — клітинна мембрана, цитоплаз ... Читать дальше »

Категория: 10 Клас Біологія | Просмотров: 11914 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (1)

10 клас - Тема 6: Неклітинні форми життя. 10 клас - Тема 6: Неклітинні форми життя.

Віруси, пріони. Будова, життєві цикли.
Роль в природі й житті людини.

ВИРУСЫ, мельчайшие возбудители инфекционных болезней. В переводе с латинского virus означает «яд, ядовитое начало». До конца 19 в. термин «вирус» использовался в медицине для обозначения любого инфекционного агента, вызывающего заболевание. Современное значение это слово приобрело после 1892, когда русс ... Читать дальше »
Категория: 10 Клас Біологія | Просмотров: 4186 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

10 клас - Тема 8: Багатоклiтинні організми. 10 клас - Тема 8: Багатоклiтинні організми.

Багатоклітинні організми без справжніх тканин.
Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.
Будова і функції тканин.
Гістотехнології.
Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини. Органи багатоклітинних організмів.
Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.
Колонії багатоклiтинних організмів.

Будова і функції багатоклітинних організмів.

< ... Читать дальше »

Категория: 10 Клас Біологія | Просмотров: 26085 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (7)

11 клас - Тема 1: Розмноження організмів. 11 клас - Тема 1: Розмноження організмів.

Нестатеве розмноження організмів.
Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмноженню організмів. Розмноження — здатність організму залишати потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів: безстатеве та статеве.

Безстатеве розмноження — утворення нового ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 13053 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)

11 клас - Тема 3: Закономірності мінливості. Мутаційна мінливість. 11 клас - Тема 3: Закономірності мінливості. Мутаційна мінливість.

Комбінативна мінливість.
Мутаційна мінливість.
Види мутацій. Мутагени.
Модифікаційна мінливість.

Основи генетики: Закономірності мінливості

Мінливість, як і спадковість, важлива властивість організму. Здатність організму змінюватися під впливом навколишнього середовища адаптує його до середовища. Мінливість є рез ... Читать дальше »

Категория: 11 Клас Біологія | Просмотров: 14824 | Добавил: Admin | Дата: 14 Февраля 2010 | Комментарии (0)